Прикажи навигацију

Објекти из "Инструментална дјела за гудачки квартет": 12

Divertimento a tre

Дјело за гудачки квартет

Три минијатуре

Дјела за гудачки квартет

Три фрагмента за гудачки квартет

Дјела за гудачки квартет

Прелудијум и фуга

Дјела за гудачки квартет

Корал

Дјело за гудачки квартет

Камени спавач

Партитура за гудачки квартет и рецитатора. Текст Мака Диздара.

Гудачки квартет у ф-молу

Дјело за гудачки квартет

Гудачки квартет III

Дјело за гудачки квартет

Fuga in Re

Дјело за гудачки квартет, тема Миленка Живковића.

Fuga in Re

Дјело за гудачки квартет. Тема Миленко Живковић